Alfabetisk liste over ansatte i Hof kommune oppdatert 10.12.2017

 Navn   Telefon   Stilling   Sektor 
 Akerholt, Terje   950 24 802   Vaktmester   Teknikk Landbruk Miljø 
 Amundsen, Cathrine      Renholder   Teknikk Landbruk Miljø 
 Andersen, Fawn Isabella   94220709   Musikk- og kulturskolelærer   Kultur 
 Andersen, Erik      Vikar   Vikar 
 Andersen, Roy   404 03 906   Primærteam   Eksternt tiltak 
 Andersen, Kjerstin Omvik   33095118   Hjelpepleier   Helse_og_omsorg 
 Andreassen, Randi Anita   33059506   Rengjøringsleder   Teknikk Landbruk Miljø 
 Andreassen, Malin Herland      ringelistevikar renhold   Teknikk Landbruk Miljø 
 Antonsen, Therese   33095116   Hjelpepleier   Helse_og_omsorg 
 Archibald,Trine   33095265   Assistent   Hof skole 
 Arntzen, Jørn Gunnar          
 Arntzen, Gunhilde   33059524   Konsulent   Kommunekassa 
 Askjem, Kari Synøve      Miljøterapeut   Helse_og_omsorg 
 Aspeholen, Jeaneth Dahle   33058990   Assistent   Helse_og_omsorg 
 Auen, Elin   33095106   Kokk   Helse_og_omsorg 
 Auen, Anita   33095109   Assistent   Helse_og_omsorg 
 Auen, Monika,   33095250   Sekretær   Hof skole 
 Augestad, Trine   33095110/33095115   Hjelpepleier   Helse_og_omsorg 
 Avers, Randall   41321647   Musikk- og kulturskolelærer   Kultur 
 Backens, Astrid Corrina   98043253   Musikk- og kulturskolelærer   Kultur 
 Bang, Madeleine      Vikar   Vikar 
 Baniene, Inga   46 37 92 63   Veileder   NAV 
 Barth, Ingebjørg   33095110   Sykepleier   Helse_og_omsorg 
 Bastholm, Kari   33058990   Assistent   Helse_og_omsorg 
 Bekkeseth, Silje   980 69 597   Lærer/fast vikar   Hof Skole 
 Belgum, Benedikte Solberg   33095115   Assistent   Helse_og_omsorg 
 Berg, Ellinor Rose   33095691   Barnehagestyrer   Barnehage 
 Berg, Erik   33059520   Økonomisjef   Kommunekassa 
 Berg, Torunn   33095258   Lærer   Hof skole 
 Berg, Ann Karin   33059109   Assistent   Helse_og_omsorg 
 Berg, Ingerid Johanne Z   93633737   Fagarbeider   Helse_og_omsorg 
 Berg, Toril   33512865   1 Konsulent   NAV 
 Bergstå, Trine   33095281   Biblioteksjef   Kultur 
 Bettum, Sølvi   33059626   Helsesøster   Helse_og_omsorg 
 Bjerkan, Emma Jessica   33095115   Hjelpepleier   Helse_og_omsorg 
 Bjerke, Laila Karin      Vikar   Vikar 
 Bjerke, Lisbeth   33095259   Lærer   Hof skole 
 Bjerkehagen, Michelle   33095115   Assistent   Helse_og_omsorg 
 Bjone, Nanna   33095258   Lærer   Hof skole 
 Bjørklund, Taran Elisabeth   41453650   Veileder   NAV 
 Espen Bjørlo   33095761   Assistent   Vestbo 1 og 2 
 Bobola, Marcin   96833522   Musikk- og kulturskolelærer   Kultur 
 Bolås, Liv Jorun      Miljøterapeut   Helse_og_omsorg 
 Borgan, Aina Solbakken   33095116   Hjelpepleier   Helse_og_omsorg 
 Borgen, Frida Bjerke      Vikar   Vikar 
 Bratlie, Irene   33095680   Fagarbeider   Barnehage 
 Bredal, Elin Vesterås   33095109   Sykepleier   Helse_og_omsorg 
 Bredrup, Hege   33095259   Lærer   Hof skole 
 Brekke, Agnes   330 95 761   Helsefagarbider   Vestbo 1 og 2 
 Brekke, Elisabeth   33 09 57 61   Assistent   Vestbo 1 og 2 
 Brenden, Audhild   33059692   Helsefagarbeider   Helse_og_omsorg 
 Jikt Brukerstøtte          
 Bryde, Astri   33095270   Leder SFO   Hof skole 
 Bubreg, Anett Szurcsik      Kulturskolelærer   Kultur 
 Bulut, Jonas   33095116   Legestudent   Helse_og_omsorg 
 Bye, Alexander Stensnes   33058990   Assistent   Helse_og_omsorg 
 Børjesson, Heidi   33512861   Nav-veileder / sosialkurator   NAV 
 Baastad, Karoline   33095115   Assistent   Helse_og_omsorg 
 Dahl, Julie Vega   99694881   Musikk- og kulturskolelærer   Kultur 
 Damdalen, Beathe Slorbak   33095265   Assistent   Hof skole 
 Damdalen, Mona   33059109   Hjelpepleier   Helse_og_omsorg 
 Danielsen, Veronica      Fagarbeider   Hof skole 
 Davidsen, Anders   406 26 478   Flyktningkonsulent   NAV 
 Delis, Marta   33095689   Ringelistevikar   Barnehage 
 Dimitrijevic, Ivan   33095468   Lege   Helse_og_omsorg 
 Dorg, Lise   33095270   Renholder   Teknikk Landbruk Miljø 
 Edland, Ida Elise   33058990   Vernepleier   Helse_og_omsorg 
 Edvardsen, Lillian   33095116   Hjelpepleier   Helse_og_omsorg 
 Eger, Lill   33095110/33095115   Omsorgsarbeider   Helse_og_omsorg 
 Eick, Johannes   99 27 14 24   Ringevikar Hof skole/ SFO   Hof Skole 
 Eikenes, Johanne Fjellestad   33059558   Rådgiver skole og barnehage   Stab/Støtte 
 Eiknæs, Beate   33095468   Sykepleier   Helse_og_omsorg 
 Ekornes, Silje   33095116   Sykepleier   Helse_og_omsorg 
 Ellefsen, Kristine   33095265   Lærer   Hof skole 
 Ellingsen, Michiel      Lærer   Hof skole 
 Elvekrok, Line   33095116   Sykepleier   Helse_og_omsorg 
 Enerhaugen, Hilde      Vikar   Vikar 
 Enersen, Martine Bergem      Student   Helse_og_omsorg 
 Engebråthen, Randi      Assistent   Vestbo 1 og 2 
 Engelbrethsen, Sylvia   33512864/58   NAV-veileder   NAV 
 Engelstad, Hanna Gran   906 78 207   Lærer   Hof Skole 
 Engen, Rikke Svendby   33095250   Lærer   Hof skole 
 Eri, Kjerstin S.H.   33095258   Lærer   Hof skole 
 Eriksen, Ann Helen      Assistent   Vestbo 1 og 2 
 Eriksen, Delia Paragas      Rengjører   Teknikk Landbruk Miljø 
 Eriksen, Markus   33095115   Assistent   Helse_og_omsorg 
 Eriksen, Egil   33095129   Sjåfør   Helse_og_omsorg 
 Fagerheim, Marit   33095250   Assistent   Hof Skole 
 Firing, Lise Berit   33058990   Sykepleier   Helse_og_omsorg 
 Fjeldstad, Asle Ystanes   90990175   Kulturskolelærer   Kultur 
 Fjellestad, Dag Helge   33059625   Kommuneloverlege   Helse_og_omsorg 
 Fjære, Torunn   913 07 151   Primærkontakt   Eksternt tiltak 
 Fjøsne, Silje   33095250   Vikar   Vikar 
 Flateland, Gro   33095109   Sykehjemslege   Helse_og_omsorg 
 Fleischer, Kjersti   33095258   Vikar   Hof skole 
 Fleisher, Synnøve   95804172   Ringevikar, assistent   Vikar 
 Formo, Else-Kristin   33095250   vikar   Hof Skole 
 Fosse, Siv Evy   33095110 / 33095115   Hjelpepleier   Helse_og_omsorg 
 Fosse, Kristoffer   33095115/33095110   Assistent   Helse_og_omsorg 
 Fossum, Bjørn Einar      Assistent   Vestbo 1 og 2 
 Fredriksen, Maria Carina   33095109   Sykepleierstudent   Helse_og_omsorg 
 Frigstad, Melanie   33095109   Sykepleier   Helse_og_omsorg 
 Førsund, Mari   33095680   Pedagogisk leder   Barnehage 
 Gasparova, Lucia   33095116   Tannhelsesekretær   Helse_og_omsorg 
 Gausdal, Ashild   33095265   Assistent   Hof skole 
 Gausen, Bjorg      Assistent   Hof skole 
 Gorudvollen, Sheila   33095250   Vikar   Vikar 
 Gran, Aase   33095250   Assistent   Hof skole 
 Granbo, Cathrine Wike      Vikar   Vikar 
 Granli, Elin   33095116   Hjelpepleier   Helse_og_omsorg 
 Green, Gert Olav   33059540   Kultursjef   Kultur 
 Green, Åse Marie   33059540   Kulturkonsulent   Kultur 
 Gregersen, Therese   33095116   Sykepleiestudent   Helse_og_omsorg 
 Grice, Gunnvei   33095116   Hjelpepleier   Helse_og_omsorg 
 Grov, Kristin      Omsorgsarbeider   Vestbo 1 og 2 
 Grønseth, Jeanett Krogsether   33058990   Assistent   Helse_og_omsorg 
 Grøtterud, Marita   33095116   Helsefagarbeider   Helse_og_omsorg 
 Grøtterud, Janne   33095116   Helsefagarbeider   Helse_og_omsorg 
 Gurrich, Jeanett   33095761   assistent   Vestbo 1 og 2 
 Gustavsen, Eva   33095106   Assistent   Helse_og_omsorg 
 Hagen, Jeanette   33095114   Helsesekretær   Helse_og_omsorg 
 Hallberg, Elisabeth   33095115   Helsefagarbeider   Helse_og_omsorg 
 Halvorsen, Torill   33095270   Assistent   Hof skole 
 Hanevold, Miriam Kristensen   33095259   Lærer   Hof skole 
 Hansen, Stian Brattfjord   33095116   Hjelpepleier   Helse_og_omsorg 
 Hansen, Sigrunn Bratfjord   33095270   Assistent   Hof skole 
 Hansen, Leif Arne   33058975   Driftsoperatør   Teknikk Landbruk Miljø 
 Hansen, Linn Quie   33095116   Sykepleier   Helse_og_omsorg 
 Harm, Silje   33058990   Miljøterapeut   Helse_og_omsorg 
 Haugan, Victoria   33059109   Fagarbeider   Helse_og_omsorg 
 Haugen, Grete   33095115   Hjelpepleier   Helse_og_omsorg 
 Haugerud, Alf   33058975   Driftsoperatør   Teknikk Landbruk Miljø 
 Haugestad, Markus Førde   33095689   Ringelistevikar   Barnehage 
 Haugestad, Gro Førde   33059109   Sykepleier   Helse_og_omsorg 
 Havelberg, Bodo      Teknisk sjef   Teknikk Landbruk Miljø 
 Hejll, Jorunn   33095270   Assistent   Hof skole/SFO 
 Helgadottir, Kristin   33095115   Helsefagarbeider   Helse_og_omsorg 
 Heltberg, Tore Herre   33095259   Lærer   Hof skole 
 Henrichsen, Tone Støland   33059523   Konsulent   Teknikk Landbruk Miljø 
 Henriksen, Mona Engen   33095110/33095115   Assistent   Helse_og_omsorg 
 Henschien, Kristina   907 47 995 / 33 09 54 85   Avdelingsleder bibliotek   Kultur 
 Herland, Kristin   92212838   Musikk- og kulturskolelærer   Kultur 
 Herland, Turid   33095110/33095115   Omsorgsarbeider   Helse_og_omsorg 
 Herland, Liv Karin      Renholder   Teknikk Landbruk Miljø 
 Herregården, Janne   33095106   Assistent   Helse_og_omsorg 
 Herregården, Tonje Emma   33095106   Vikar Kjøkken   Helse_og_omsorg 
 Hesthammer, Wenche   33095689   Barnepleier   Barnehage 
 Hindahl, Nina   33057055   Styrerassistent   Barnehage 
 Hoem, Linda Grønstad   33095689   Ringelistevikar   Barnehage 
 Hogstvedt, Siri   33095691   Ringelistevikar   Barnehage 
 Holand, Are   33095255   Inspektør   Hof skole 
 Holand, Tolv      Vikar   Vikar 
 Hole, Petter      Kulturskolelærer   Kultur 
 Waltraud Margarete Hollweck   469 58 535   assistent   Vestbo 1 og 2 
 Holm, Agnes Helene   33058990   Sykepleier   Helse_og_omsorg 
 Holth, Anniken   911 33 499   Miljøterapeut   Eksternt tiltak 
 Hotvedt, Gunn Ellinor      Omsorgsarbeider   Vestbo 1 og 2 
 Hvam, Cathrine Lian   33059109   Sykepleier   Helse_og_omsorg 
 Hvaal, Janni   33095250   Assistent   Hof Skole 
 Hyllseth, Grethe   33095113   Fysioterapeut   Helse_og_omsorg 
 Haavik, Maria   33095250   Vikar   Hof skole 
 Haavik, Peter      Vikar   Vikar 
 Haavik, Elizabeth      Vikar   Vikar 
 Idris, Mohammed Buhari      Miljøveileder   Helse_og_omsorg 
 Inderberg, Sigrid Maria   41464371   Musikk- og kulturskolelærer   Kultur 
 Ingebretsen, Lena   33095116   Helsefagarbeider   Helse_og_omsorg 
 Ingebretsen, Camilla Mørken   33059109   Sykepleier   Helse_og_omsorg 
 Ingulfsen, Bente   33057055   Fagarbeider   Barnehage 
 Istudor, Marilena   33058990   Assistent   Helse_og_omsorg 
 Jacobsen, May Kristin   33059109   Hjelpepleier   Helse_og_omsorg 
 Jacobsen, Wenche Lie   33058990   Assistent   Helse_og_omsorg 
 Jansen, Anita   33095110/33095115   Hjelpepleier   Helse_og_omsorg 
 Jansen, Anette   33058990   Barne - og ungdomsarbeider   Helse_og_omsorg 
 Jensen, Charlotte Goverud   33095115   Hjelpepleier   Helse_og_omsorg 
 Jensen, Gudrun Goverud   33095250   Lærer   Hof skole 
 Jensen, Carina Winnem   33058990   Omsorgsarbeider   Helse_og_omsorg 
 Jensen, Jeanette   33059109   Hjelpepleier   Helse_og_omsorg 
 Jespersen, Tom Arne   33095828   Miljøkonsulent   Helse_og_omsorg 
 Johannessen, Torill A.   40220576   Musikk- og kulturskolelærer   Kultur 
 Johansen, Geir Bjørnar   33095828   Miljøarbeider   Helse_og_omsorg 
 Johansen, Jan- Erik   33095250   Vikar   Hof Skole 
 Johansen, Tatiana   33095689   Ringelistevikar   Barnehage 
 Johansen, Ann Elisabeth   33095258   Lærer   Hof skole 
 Johnsen, Inger Anita      Renholder   Teknikk Landbruk Miljø 
 Johnson, Carola   98686733   Musikk- og kulturskolelærer   Kultur 
 Jonassen, Grete Bu   33095761   Prosjektleder   Vestbo 1 og 2 
 Jortveit, Leif Olav   98488932   Musikk- og kulturskolelærer   Kultur 
 Jørgensen, Susanne   33095691   Fagarbeider   Barnehage 
 Kalager, Anette Nygard   33059692   Spesialsykepleier   Helse_og_omsorg 
 Karlsen, Elisabeth   456 03 163   Miljøterapeut   Eksternt tiltak 
 Karlsen, Irmelin   33057055   Vikar   Barnehage 
 Karlsen, Anita      Assistent   Vestbo 1 og 2 
 Karlsen, Maiken Karoline   33095250   Lærling   Hof skole 
 Khaledi, Hajare   33095115   assistent   Helse_og_omsorg 
 Kilde, Kathrine      Vikar   Vikar 
 Kile, Inger-Hilde   33095252   Rektor   Hof skole 
 Sylvia Kjennerud   33095689   Ringelistevikar   Barnehage 
 Klausen, Heidi Dokka   33 05 96 93   Ruskonsulent   Helse_og_omsorg 
 Kleppan, Randi   33095680   Assistent   Barnehage 
 Kleppe, Idun Therese   33099626   Jordmor   Helse_og_omsorg 
 Klovholt, Ingebjørg   41217790   Musikk- og kulturskolelærer   Kultur 
 Knarud, Marthe Mari   33095250   Lærer   Hof skole 
 Knutsen, Ingrid Heggem   33095689 / 33057055   Ped.leder   Barnehage 
 Kongsten, Gerd   33095270   Renholder   Teknikk Landbruk Miljø 
 Kopstad, Mette   33095250   Lærer   Hof skole 
 Korsgården, Marit   33095110/33095115   Hjelpepleier   Helse_og_omsorg 
 Kristensen, Monica   33057055   Assistent   Barnehage 
 Kristiansen, Marit   33095110/33095115   Assistent   Helse_og_omsorg 
 Kristiansen, Torfinn      Hjelpepleier   Vestbo 1 og 2 
 Kristiansen, Anne M   33095680   Fagarbeider   Barnehage 
 Kristoffersen, Monica Skytte   33095114   Virksomhetsleder   Helse_og_omsorg 
 Krogsether, Mila Elisabeth   33058990   Vikar/Hjelpepleier   Helse_og_omsorg 
 Kronborg, Jenny   33095109   Sykepleier   Helse_og_omsorg 
 Kulleseid, Bjørg   33095680   Pedagogisk leder   Barnehage 
 Kunst, Gertruud         Stab/Støtte 
 Kvarme, Elin   33058990   Hjelpepleier   Helse_og_omsorg 
 Lagestad, Camilla   33095250   Lærer   Hof skole 
 Landvik, Grethe      Spesial sykepleier   Helse_og_omsorg 
 Langørgen, Stein   33058975   Driftsoperatør   Teknikk Landbruk Miljø 
 Lankinen, Nina Marina   33058990   Assistent   Helse_og_omsorg 
 Larsen, Marie      Vikar   Vikar 
 Larsen, Camilla   415 70 903   Boleder   Eksternt tiltak 
 Larsen, Gro Lizzie      Omsorgsarbeider   Vestbo 1 og 2 
 Laukemann, Inger Elisabeth      Vikar   Vikar 
 Leikaas, Camilla Andrea   33095691   Pedagogisk leder   Barnehage 
 Leikaas, Ragnhild Skogen   33059109   Hjelpepleier   Helse_og_omsorg 
 Lian, Jorun   33059554   Konsulent   Stab/Støtte 
 Lian, Andrea   33095106   Kjøkken assistent   Helse_og_omsorg 
 Lian, Julianne   33095680   Fagarbeider   Barnehage 
 Lie, Heidi Kihle   33095259   Lærer   Hof skole 
 Lie, Beate Bjerkek   33095116   Fagarbeider   Helse_og_omsorg 
 Lie, Johnny   33095270   Lærer   Hof skole 
 Lindsholm, Hege   33095828   Miljøterapeut   Helse_og_omsorg 
 Lislebø, Elisabeth Haga   33095250   Lærer   Hof skole 
 Lobe, Silvia   33058990   Assistent   Helse_og_omsorg 
 Lode, Eilen Sørum   33095250/33095270   Lærling   Hof skole 
 Ludvigsen, Hanne   33095266   Lærer   Hof skole 
 Lønn, Linda Merethe   33095116   Sykepleier   Helse_og_omsorg 
 Lønn, Heidi Hegg   33095680   Barnepleier   Barnehage 
 Løver, Tina Klausen   33095250   Lærer   Hof skole 
 Madsen, Mads Emil   33095258   Lærer   Hof skole 
 Magnesen, Turid   33095115   Psykiatrisk sykepleier   Helse_og_omsorg 
 Magnusson, Mia Camilla   33058990   Assistent   Helse_og_omsorg 
 Mariussen, Arild   330 95 761   Assistent   Vestbo 1 og 2 
 Marstein, Tove L.   33095262   Sosiallærer   Hof skole 
 Marthinsen, Camilla   90773033   Lærer   Hof skole 
 Masinde, Kjersti   908 66 954   Lærer   Hof skole 
 Mbura, Emily Kwekne   33059109   Helsefagarbeider   Helse_og_omsorg 
 Menes, Hanna Pauline Eick      Vikar   Vikar 
 Menes, Kristin   33057055   Pedagogisk leder   Barnehage 
 Moisy, Yvonne von   40807940   Prosjektleder   Helse_og_omsorg 
 Mortensen, Cecilie   33057055   Pedagogisk leder   Barnehage 
 Moshaug, Thomas Sigernes   91188654   kulturskolekonsulent, Musikk og kulturskolelærer   Kultur 
 Myrvang, Reidun   33095116   Omsorgsarbeider   Helse_og_omsorg 
 Nakim, Heidi   33095250   Lærer   Hof skole 
 Naseri, Aydin   456 60 807   Primærteam   Eksternt tiltak 
 Naz, Nadeema   33095828   Assistent   Helse_og_omsorg 
 Nicolaisen, Irene   33095106   Assistent vaskeri   Helse_og_omsorg 
 Nilsen, Synnøve   33095116   Sykepleier   Helse_og_omsorg 
 Nilsen, Astrid      Hjemmehjelp   Helse_og_omsorg 
 Nilsen, Berit   33095265   Lærer   Hof skole 
 Nordanger, Gro   33095102   Enhetsleder   Helse_og_omsorg 
 Nordby, Beata   33095689   Assistent   Barnehage 
 Nordby, Inger Lise   33095101   Konsulent   Helse_og_omsorg 
 Nordeide, Trude Beseth   33095109   Assistent   Helse_og_omsorg 
 Nordseth, Fred   33095256   Rådgiver   Hof skole 
 Nordseth, Grete   33057055   Assistent   Barnehage 
 Norum, Camilla   33059626   Ledende helsesøster   Helse_og_omsorg 
 Nystrom, Eva Bye   33095258   Inspektør   Hof skole 
 Næss, Anne Kile      Vikar   Vikar 
 Nøklegård, Hege Kristine   33207342   Avdelingsleder   Kultur 
 Nåvik, Marte Røe      Kulturskolelærer   Kultur 
 Olafsen, Mona      Vikar   Vikar 
 Olsen, Hege Lofsberg   98497722   Vikar   Teknikk Landbruk Miljø 
 Olsen, Mette Måge   33059560   Ordfører   Stab/Støtte 
 Omar, Omar Ahmed   33095109   Helsefagarbeider   Helse_og_omsorg 
 Osbakken, Kari   33095265   Lærer   Hof skole 
 Ovenstrøm, Halvor   41214480   Musikk- og kulturskolelærer   Kultur 
 Pande, Henriette   40912896   Leder Springvannsløkka   Helse_og_omsorg 
 Pedersen, Silje Haugerud      Saksbehandler   Helse_og_omsorg 
 Petrivic, Sasa   33095828   Miljøterapeut   Helse_og_omsorg 
 Pettersen, Tove   33095268   Assistent   Hof skole 
 Yuphaphorn Phongsee   33095116   Assistent   Helse_og_omsorg 
 Magdalena Anna Podwapinska   33057055   Assistent   Barnehage 
 Poosz, Mette   33095109   Helsefagarbeider   Helse_og_omsorg 
 Poulsen, Susanne         Stab/Støtte 
 Rasmussen, Arne Martin   33 05 96 91   Ruskonsulent   Helse_og_omsorg 
 Rennan, Elisabeth   33095250   Miljøterapeut   Hof skole 
 Rimeslåtten, Jorun Lia   33095281   Bibliotekassistent   Kultur 
 Roa, Alexander   33058990   Assistent   Helse_og_omsorg 
 Rognan, Svein Arne   33095761   Omsorgsarbeider   Vestbo 1 og 2 
 Rogne, Ingunn   33095267   Lærer   Hof skole 
 Ronnild, Ragnild      Vikar   Vikar 
 Rosenborg, Lisbeth   33095250   Lærer   Hof skole 
 Rosenvinge, Torild   33059543   Kulturskolerektor   Kultur 
 Ruban, Victorija   33095109   Sykepleier   Helse_og_omsorg 
 Runnestø, Anita   33095110/33095115   Hjemmehjelp   Helse_og_omsorg 
 Rustad, Anne Stampe   33059109   Assistent   Helse_og_omsorg 
 Rusten, Hege Kåsin   97535524   Musikk- og kulturskolelærer   Kultur 
 Røed, Aud   33095110/33095115   Assistent   Helse_og_omsorg 
 Røhmen, Aksel Gravir   33095250   Vikar   Hof skole 
 Røhmen, Ståle   33095266   Lærer   Hof skole 
 Røhmen,Thale Gravir   33095258   Lærer   Hof skole 
 Rønneberg, Inger Johanne   33095258   Adjunkt   Hof skole 
 Rønningen, Beate   33095110/33095115   Hjelpepleier   Helse_og_omsorg 
 Rønningen, Mona Granbakken   33095116   Hjelpepleier   Helse_og_omsorg 
 Røste, Norlyn Rosagaran   33095109   Helsefagarbeider   Helse_og_omsorg 
 Sagflaatt, Inger Lisbeth   33095116   Hjelpepleier   Helse_og_omsorg 
 Salisauskiene, Indre   33095109   Sykepleier   Helse_og_omsorg 
 Saltnes, Marit Lian   33095258   Lærer   Hof skole 
 Sandum, Britt   33095101   Hjemmehjelp   Helse_og_omsorg 
 Sandvik, Hilde   33057055   Fagarbeider   Barnehage 
 Schaik, Gerry van   33095112   Ergoterapeut   Helse_og_omsorg 
 Seeberg, Anette   33095258   Lærer   Hof skole 
 Sharif, Diary   33095109   Helsefagarbeider   Helse_og_omsorg 
 Simlenes, Gro         Stab/Støtte 
 Simonis, Algide   33095115   Assistent   Helse_og_omsorg 
 Singh, Mandhir   33058990   Fagarbeider   Helse_og_omsorg 
 Sivertsen, Nadezhda   45416742   Musikk- og kulturskolelærer   Kultur 
 Sjue, Liselotte   33059109   Hjelpepleier   Helse_og_omsorg 
 Sjue, Inger Lise   33095689   tatiana   Barnehage 
 Sjue, Eva Firing   33095116   Hjelpepleier   Helse_og_omsorg 
 Skaue, Kari Mette Berg   33095267   Lærer   Hof skole 
 Skaug, Kari Birgitte   33095250   Lærer   Hof skole 
 Skilbrei, Solfrid   33058990   Assistent   Helse_og_omsorg 
 Skinnes, Unni   33095259   Assistent   Hof skole 
 Skogstad, Hege   33095828   Sykepleier   Helse_og_omsorg 
 IKT Skole      Lærer   Hof skole 
 Skytøen, Marlene   915 50 657   Miljøterapeut   Eksternt tiltak 
 Sletsjø, Andrea   33095109   Assistent   Helse_og_omsorg 
 Slåen, Hanne Solli   33095109   Sykepleier   Helse_og_omsorg 
 Solbakken, Frank   33058975   Driftsoperatør   Teknikk Landbruk Miljø 
 Laila Skarstad Solberg   33095250   Lærer   Hof skole 
 Solberg, Emilie   33095109   Lærling   Helse_og_omsorg 
 Solberg, Berit   33057055   Barnehagestyrer   Barnehage 
 Solberg, Roar   33059559   IKT-rådgiver   Hof skole 
 Solberg, Maria   33095691   Assistent/Ringelistevikar   Barnehage 
 Solberg, Ruth   33059109   Assistent   Helse_og_omsorg 
 Solberg, Anette   33058990   Hjelpepleier   Helse_og_omsorg 
 Solberg, Anne-Beate   33057097   Barne- og ungdomsarbeider   Hjemmebasert omsorg 
 Solberg, Line Lovise   33 09 57 61   Ringeliste Vikar Hjelpepleier   Vestbo 1 og 2 
 Solheim, Edel   33095109   Sykepleier   Helse_og_omsorg 
 Sommerstad, Ann Kristin   33095109   Hjelpepleier   Helse_og_omsorg 
 Sondresen, Hanne Marie   33512862   Teamkoordinator brukersenter   NAV 
 Sonko, Alieu      Renholder   Teknikk Landbruk Miljø 
 Sopp, Maria      Sykepleier   Helse_og_omsorg 
 Geir Ivar Steigedal      Lyd-/lystekniker   Kultur 
 Steinbekk, Vegard   481 70 770   Miljøterapeut   Eksternt tiltak 
 Stensrud, Lene   906 00 797   Kulturskolelærer   Kultur 
 Stickler, Thor Smith      Rådmann   Stab/støtte 
 Stordal, Ingvill   33059691   Kreftsykepleier   Helse_og_omsorg 
 Strand, Sofie Steinsvik   926 71 649   Lærer   Hof skole 
 Strand, Mona      Assistent   Helse_og_omsorg 
 Strømsnes, Sonoko Ohmori      Kulturskolelærer   Kultur 
 Støle, Benedicte   33095250   Lærer   Hof Skole 
 Sulutvedt, Elin   470 14 385   Lærer   Hof skole 
 Sundet, Mona      Politisk møtesekretær   Stab/Støtte 
 Svendsen, Britt   33059504   Stabsleder/Teknisk sjef   Stab/Støtte 
 Svensen, Petter   33095250   Miljøterapeut   Hof Skole 
 Syrtveit, Vidar   33095250   Lærer   Hof skole 
 Syvertsen, Per Kr.      Assistent   Hof skole 
 Sætre, Jorunn   33512858 / 68   Veileder   NAV 
 Sætren, Ann Kristin   33095109   Lærling   Helse_og_omsorg 
 Sørensen, Linda   33058990   Hjelpepleier   Helse_og_omsorg 
 Sørensen, Venke   33095116   Hjelpepleier   Helse_og_omsorg 
 Sørensen, Ida Therese   33095691   Lærling   Barnehage 
 Sørum, Nina Ingeborg   934 01 800   Assistent   Vestbo 1 og 2 
 Søyland, Kasper      prosjektleder   Kultur 
 Takset, Linda   33095115   Assistent   Helse_og_omsorg 
 Tandberg, Ole Dagfin   33059556   IKT-ansvarlig   Stab/Støtte 
 Tangen, Marianne   33095110/33095115   Hjelpepleier   Helse_og_omsorg 
 Tangerud, Grete   33058990   Omsorgsarbeider   Helse_og_omsorg 
 Nav Test      Veileder   NAV 
 Thomasrud, Andre   952 36 193   Miljøterapeut   Eksternt tiltak 
 Thomassen, Eva   33095258   Lærer   Hof skole 
 Thrane, Hanne   33095109   Sykepleier   Helse_og_omsorg 
 Tinjar, Marita   33095116   Sykepleier   Helse_og_omsorg 
 Toft, Ronny      Vaktmester    
 Tollefsen, Aina Løvli   33095110/33095115   Omsorgsarbeider   Helse_og_omsorg 
 Tornaas, Camilla   33095691   Lærling   Barnehage 
 Torp, Øystein   33512860   NAV-leder   NAV 
 Transeth, Inanda   33058990   Assistent   Helse_og_omsorg 
 Tronrud, Pernilla Selander   33059555   Politisk sekretær   Stab/Støtte 
 Tufte, Anne   33095110/33095115   Hjelpepleier   Helse_og_omsorg 
 Tunstrøm, Harald   33058975   Driftsleder   Teknikk Landbruk Miljø 
 Tveita, Heidi Elisabeth   92277378   Musikk- og kulturskolelærer   Kultur 
 Underbjerg, Anita   33 51 28 63   1 Konsulent   NAV 
 Undseth, Stig   33095250   Lærer   Hof skole 
 Ungdomsklubb, Klubbleder      Klubbleder   Kultur 
 Hans Erik Utne      Rådmann   Stab/støtte 
 Vang, Geir   90789409   Musikk- og kulturskolelærer   Kultur 
 Vedvik, Robert   958 74 957   Primærkontakt   Eksternt tiltak 
 Venema, Helena   33095109   Springvannsløkka   Helse_og_omsorg 
 Vesetrud, Solbjørg      Miljøterapeut   Helse_og_omsorg 
 Vestheim, Anne Marit   33095116   Sykepleier   Helse_og_omsorg 
 Vestly, Mette   33059109   Hjelpepleier   Helse_og_omsorg 
 Vestskogen, Åse      Hjelpepleier   Vestbo 1 og 2 
 Vestskogen, Marie Magdalena   33 09 57 61   Assistent   Vestbo 1 og 2 
 Vestskogen, Iren Lian   33095250   Adjunkt   Hof skole 
 Vestskogen, Anne Landsverk   33059551   Konsulent   Stab/Støtte 
 Viker, Laila Terese   33095116   Omsorgsarbeider   Helse_og_omsorg 
 Vaaden, Laila   33095106   Kjøkkenansvarlig   Helse_og_omsorg 
 Våge, Ronny      Hjelpepleier   Vestbo 1 og 2 
 Walderhaug, Nina   33095267   Lærer   Hof skole 
 Wassengen, Hanne Britt   33095250   Assistent   Hof skole 
 Watcharakhort, Wassana   33095115   Assistent   Helse_og_omsorg 
 Wedum, Johanna   33059626   Helsestasjonslege   Helse_og_omsorg 
 Westlie, Geir   33095258   Lærer   Hof skole 
 Weydahl, Ruth Nordby   33059552   Rådgiver   Stab/Støtte 
 Wike, Else Merete   33095680   Spesial pedagog   Barnehage 
 Wike, Isabell      Vikar   Vikar 
 Willoch, Helena   33095250   Miljøterapeut   Hof skole 
 Winnæss, Gry   33095115   Sykepleier   Helse_og_omsorg 
 Winnæss, Hannah   33095115   Assistent   Helse_og_omsorg 
 Wittingsrud, Arnt   33095250   Assistent   Hof skole 
 Woo, Sangsoo      Kulturskolelærer   Kultur 
 Wåden, Ida   33095116   Helsefagarbeider   Helse_og_omsorg 
 Ziener, Hanna   33095691   Assistent   Vikar 
 Ziener, Eva A.C.   33095691   Pedagogisk leder   Barnehage 
 Zimmermann, Ellen   33095110/33095115   Hjelpepleier   Helse_og_omsorg 
 Øjerud, Åshild   33095250   Lærer   Hof Skole 
 Øverbye, Jan-Ivar   33095689   Assistent   Barnehage 
 Åkerstrøm, Bente   33095110/33095115   Helsefagarbeider   Helse_og_omsorg 
 Åkervik, Mette Line   33059523   Regnskapskonsulent   Kommunekassa 
 Aas, Kjersti   33095116   Assistent   Helse_og_omsorg 
 Åsheim, Turid   33095115   Assistent   Helse_og_omsorg 

© Hof kommune